Bugg & Sånt

Gemenskap och glädje – Vi dansar och trivs!

Kommande danser

Motionsdanserna inställda tills vidare.
Vi återkommer i maj.

 

Tider för resan till PHs

Avresa 15:00 Sunne busstation
15:15 Bergakorset
15:45 Kils järnvägsstation
16:15 Karlstads järnvägsstation
Macken vid Gustaf Fröding
16:50 Väse bytespunkt

Det finns platser kvar om du vill göra en sen anmälan.
Frågor? Kontakta Ing-Marie 073 844 69 28 eller Peter 070 684 25 85

Tack till våra sponsorer!